نظرات شرکت کنندگان دوره جامع تولید محتوا

قبل از هر چیزی باید تشکر و قدردانی داشته باشم از همه شما عزیزانی که لطف زیادی به مدرسه محتوا و شخص بنده داشتن و  در ادامه شما مخاطب گرامی میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره جامع و کیفیت این دوره نظرات شرکت کنندگان قبلی این دوره را مشاهده کنید . نکته جالب اینجا این است که این دوستان هر کدام در یک حوزه خاص فعالیت دارند و این جنس تفاوت در حیطه شغلی به احتمال زیاد میتونه برای شما بسیار مفید باشه . 

https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/7.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/6.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/13.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/11.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/8.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/3.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/1.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/9.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/4.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/5.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/10.mp4https://madresehmohtava.com/wp-content/uploads/2021/05/12.mp4

من علی نجفی زاده هستم و اینجا مدرسه محتواست

آموزش تولید محتوا و تولید محتوا همیشه یکی از علاقه های من بوده و خواهد بود و هر روز قوی تر و عمیق تر میشه برام . در این مسیر رشد همیشه تلاش کردم که هر آنچه یادگرفتم و بلد هستم به دیگران بدون ترس از ایجاد رغیب آموزش بدم و این آموزش دادن بخشی از رسالت من و مدرسه محتواست . شما عزیزان برای یادگیری مهارت های تولید محتوا نیاز به یک قابلیتی فراتر از قابلیت های نرم افزاری دارید . داشتن یک مدرس خوب و یک دوره آموزشی خوب و تجهیزات حرفه ای دلیلی برای موفقیت شما در امر تولید محتوا نیست . 

بریا همین موضوع ما در مدرسه محتوا در دوره جامع تولید محتوا خیلی روی بحث های توسعه فردی و درونی شما تمرکز داشتیم و داریم … شما عزیزان برای آشنایی بیشتر با من و مدرسه محتوا میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید .


علی نجفی زاده کیست ؟


رسالت و هدف مدرسه محتوا

علی نجفی زاده مدرس و موسس مدرسه محتوا